Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt Nam có khả năng phân tích 

Ngày 15/11/2016 Văn phòng SPS Việt Nam đã nhận được công văn số 2389 /QLCL-CL2 về việc quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc BVTV và danh sách phòng kiểm nghiệm gạo xuất khẩu.

Nội dung công văn nêu, trong thời gian qua, nhiều lô hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ bị Cơ quan thẩm quyền của Hoa Kỳ phát hiện, cảnh báo tồn dư 08 loại hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép (Isoprothiolane; Hexaconazole; Acetamiprid; Flusilazole; Fenitrothion; Chlorpyrifos; Tebuconazole; Pirimiphos-Methyl) và đã bị xử lý theo quy định của Hoa Kỳ.

Để hạn chế tình trạng nêu trên và Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ lưu ý các vấn đề sau:

1. Nghiên cứu quy định của Hoa Kỳ đối với tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm gạo và các nông sản thực phẩm khác, tham khảo tại địa chỉ website:

2. Liên hệ với các phòng kiểm nghiệm tại Việt Nam có khả năng phân tích tồn dư các loại thuốc bảo vệ thực vật bị Hoa Kỳ cảnh báo để kiểm soát chất lượng sản phẩm (Nguyên liệu đầu vào và sản phẩm gạo đầu ra trước khi xuất khẩu).

Chi tiết xem file đính kèm nội dung công văn và Quy định của Hoa Kỳ về tồn dư thuốc báo vệ thực vật và Danh sách phòng kiểm nghiệm của Việt Nam có khả năng phân tích


324B691BF3E54C81A73D8193B6863D83.doc

Tin khác