Quy định yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với nho quả tươi (Vitis vinifera L.) từ Chi Lê 

Theo công thư số 7652/2016 của Chi Lê, ngày 22/12/2016 liên quan đến Thỏa thuận yêu cầu kiểm dịch nhập khẩu đối với quả nho tươi của Chi Lê nhập khẩu vào Việt Nam. Ngày 18/1/2017 Cục bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có thư trả lời phía Chi Lê theo công thư số 19/BVTV-CHL đồng thời ban hành quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với quả nho tươi (Vitis vinifera L.) từ Chi Lê.

Quy định về kiểm dịch thực vật có những nội dung như sau:

  1. Tất cả các lô hàng quả nho tươi phải được xử lý khử trùng bằng các biện pháp xử lý lạnh hoặc xông hơi khử trùng.
  2. Lô nho quả tười phải được cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Chi Lê kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đảm bảo không có các loài sinh vật gây hại.
  3. Phần khai báo bổ sung của giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải được ghi rõ bằng tiếng Anh.
  4. Lô hàng không được lẫn đất, lá cây và các bộ phận khác của cây.

Chi tiết về yêu cầu kiểm dịch thực vật xin xem file đính kèm


41485847972E43FBB5DA420F1E1C1D9C.pdf

Tin khác