Thái Lan thông báo tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam 

Ngày 02/8/2021, Thái Lan ra thông báo các biện pháp khẩn cấp số G/SPS/N/THA/428 tới Việt Nam về việc Cục phát triển chăn nuôi Thái Lan ra lệnh tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam để ngăn chặn sự lây lan của bệnh Cúm gia cầm độc lực cao (Serotype H5N6 và H5N1) (Thông báo kèm theo)

Nội dung chính như sau:

- Theo công báo Chính phủ Thái Lan, từ ngày 21/4/2021, Thái Lan đã tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam (hiệu lực đến ngày 20/7/2021). Tuy nhiên, Tổ chức Thú y thế giới (OIE) nhận định tại Việt Nam tiếp tục bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI). Do đó, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập của bệnh HPAI vào nước này. Theo Đạo luật dịch tễ động vật B.E. 2558 (2015), việc nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam bị tạm dừng trong thời hạn 90 ngày sau khi đăng trên công báo Hoàng gia Thái Lan (ngày 20/7/2021).


50C23537748140EFA4C91D406ECBF421.pdf

Tin khác