Thêm 13 cơ sở được phép chế biến xuất khẩu cá da trơn họ siluriformes sang Hoa Kỳ 

Ngày 13/6/2016, FSIS đã bổ sung 13 cơ sở vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá da trơn họ Siluriformes sang thị trường Hoa Kỳ nâng tổng số cơ sở của Việt Nam trong danh sách này lên 58.

Chi tiết danh sách tại đây

Đối với các doanh nghiệp mới được bổ sung vào danh sách, NAFIQAD yêu cầu:

- Chủ động rà soát hệ thống tự kiểm soát chất lượng, ATTP đảm bảo sản phẩm cá tra chế biến xuất khẩu vào Hoa Kỳ đáp ứng các quy định của thị trường này về hóa chất kháng sinh, kim loại nặng, thuốc trừsâu, vi sinh vật,….các quy định về ghi nhãn, thông tin về nước xuất xứ, tên và mã số cơ sở sản xuất.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp gửi văn bản về Cục để được hướng dẫn, phối hợp xử lý.


Tin khác