Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-13/4/2017 

Từ ngày 11-13/4/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/54 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Các thông báo của Nhật Bản các số G/SPS/N/JPN/502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 dự thảo về quy định về mức dư lượng tối đa các hóa chất nông nghiệp như Imidacloprid, Clofentezine, Fludioxonil, Prohexadione-calcium, Abamectin, Famoxadone và thuốc thú y Spiramycin, Abamectin trong các sản phẩm nông nghiệp;
  • Các thông báo của Úc số G/SPS/N/AUS/412/add.3  
  • Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/554/Add.1 về việc lùi thời hạn ngày ban hành đối với quy định thi thành kiểm soát dịch bệnh thủy sản

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


F1B9E9D2F7AA4D5FB87E7E5C861B686C.docx

Tin khác