Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/6/2017 

Từ ngày 1-15/6/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 26/60 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

        Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • - Thông báo của Hoa Kỳ các số G/SPS/N/USA/2922, 2923, 2925, 2926, 2927 về việc qui định mức dư lượng thuốc trừ sâu trong sản phẩm. Bao gồm các lọai hóa chất sau: Benzobicyclon, Fenazaquin, Isopyrazam, Spirotetramat, Isofetamid;
  • - Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/ 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218;
  • - Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/565 về dự thảo sửa đổi các quy định về khai báo nhập khẩu và kiểm tra đối với sản phẩm chăn nuôi;

        Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


1BDAA9927FA64B698B842940DB4F73BD.doc

Tin khác