Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-30/6/2017 

Từ ngày 16-30/6/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 23/55 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

-          Thông báo của Úc các số G/SPS/N/AUS/ 178/Add1; 179/Add.1, 428, 422/Add.1/Corr.1 và 412/Add.7. Trong đó đáng chú ý có thông báo số 412/Add.7 về sửa đổi một số điều kiện, quy đinh để xuất khẩu mặt hàng tôm chưa qua nấu chín vào Úc

-          Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/2171/Add.3 về việc yêu cầu góp ý cho kế hoạch thanh tra giết mổ cá bao gồm cả cá ra trơn;

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

 

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


FAADB6ED94D2463CB443130E2F422E81.doc

Tin khác