Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/3/2017 

Từ ngày 1-15/3/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 12/52 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Các thông báo số G/SPS/N/TPKM/427, 428 của Đài Loan, đặc biệt có thông báo số 428 về dự thảo quy định tiêu chuẩn giới hạn chất bảo vệ thực vật trong rau quả và gia vị. Các chất bao gồm: Acetamiprid,  Azoxystrobin, Boscalid,  Carbofuran,  Carbosulfan,  Cartap,  Chlorantraniliprole,  Chlorfenapyr, Chromafenozide,  Clomazone,  Clothianidin,  Cyhalothrin,  Cymoxanil,  Cypermethrin, Cyprodinil,  Difenoconazole,  Dimethomorph,  Dinotefuran,  Dithianon,  Emamectin benzoate,  Etofenprox,  Famoxadone,  Fipronil,  Fluazinam,  Fludioxonil,  Fluopicolide, Flutriafol,  Imidacloprid,  Mandipropamid,  Metalaxyl,  Methomyl,  Novaluron,  Propamocarb hydrochloride,  Propiconazole,  Pyraclostrobin,  Pyridaben,  Pyriproxyfen,  Quizalofop-ethyl, Spinetoram, Spirotetramat and Thiamethoxam;
  • Các thông báo số G/SPS/N/EU/200, 201, 202 của Liên minh Châu Âu (EU). Trong đó đáng chú ý có thông báo số 201 về dự thảo cập nhật thêm vào danh sách những loài ngoại lai xâm lấn mà EU quan ngại;
  • Các thông báo số G/SPS/N/CAN/1093, 1094, 1098 của Canada đặc biệt có thông báo số 1094 ngày 7/3 dự thảo quy định về mức dư lượng tối đa chất  sulfentrazone trong thực phẩm;

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, hay phản hồi các dự thảo trên.

Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


0B1FA4945D2D488D9CF16C09824AC4CC.doc

Tin khác