Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 4/2023

Từ ngày 21/3 - 20/4/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 94 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 66 dự thảo và 28 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Cảnh báo về giấy chứng nhận xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc

Văn phòng SPS Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp kiểm tra, đối chứng thông tin liên quan đến các chính sách xuất nhập khẩu vào Trung Quốc một cách kỹ lưỡng.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 3/2023

Từ ngày 21/02 - 20/3/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 131 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 104 dự thảo và 27 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 02/2023

Từ ngày 21/01 - 20/02/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 75 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 62 dự thảo và 13 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 01/2023

Từ ngày 21/12/2022 - 20/01/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 75 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 54 dự thảo và 21 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

EU sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc tăng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp quản lý việc đưa một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba vào EU

Ngày 26/01/2023, EU chính thức ban hành Quy định (EU)2023/174 sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc tăng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp quản lý việc đưa một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba vào EU thực hiện Quy định (EU) 2017/625 và (EC) số 178/2002 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 12/2022

Từ ngày 21/11 - 20/12/2022, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 92 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 64 dự thảo và 28 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Thông báo của Tổng cục Hải quan nước Công hòa nhân dân Trung Hoa về việc xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2

Việc triển khai về cơ chế phòng ngừa, kiểm soát chung của Quốc Vụ viện và "Luật kiểm dịch và sức khỏe biên giới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" cũng như luật và quy định khác, hiện loại virus SARS-CoV-2 khi lây nhiễm sẽ thuộc diện bệnh truyền nhiễm "Nhóm B, kiểm soát nhóm B” và không còn được đưa vào diện kiểm soát bệnh truyền nhiễm phải cách ly

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 11 năm 2022

Từ ngày 21/10 - 20/11/2022, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 116 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 81 dự thảo và 35 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 10/2022

Từ ngày 21/9 - 20/10/2022, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 85 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 72 dự thảo và 13 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Hoàn thiện quy trình sản xuất thúc đẩy thương mại nông sản

Thị trường nông sản Việt Nam giữ đà tăng liên tục về xuất khẩu trong 10 năm qua, bất chấp dịch bệnh và địa chính trị thế giới phức tạp.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 9/2022

Từ ngày 21/8 - 20/9/2022, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 116 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 54 dự thảo và 62 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Tăng cường phổ biến, cập nhật thông tin về SPS để khai thác hiệu quả EVFTA

TS. Lê Thanh Hòa, Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam chia sẻ nhiều vấn đề cho doanh nghiệp khi xuất khẩu sang EU, tại Hội nghị ngày 28/9. Tại Hội nghị phổ biến các tiêu chuẩn quy định và thực thi cam kết về SPS trong EVFTA, TS. Lê Thanh Hoà, Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, Bộ NN-PTNT đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện các cam kết về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động, thực vật (SPS) ngay sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực hồi tháng 8/2020.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 8/2022

Từ ngày 21/7 - 20/8/2022, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 105 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 68 dự thảo và 37 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Tóm tắt thông báo kết quả kiểm tra bằng video của các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam sang Trung Quốc

Tối 7/9/2022, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo về kết quả kiểm tra bằng video của các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam sang Trung Quốc

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 7/2022

Từ ngày 21/6 - 20/7/2022, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 78 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 63 dự thảo và 15 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

Quy định SPS là cơ hội thay đổi tư duy nông nghiệp

Lãnh đạo ngành nông nghiệp Bắc Giang không xem các quy định SPS là thách thức hay rào cản, mà đó là cơ hội để thay đổi tư duy sản xuất, 'làm thật, ăn thật'. Trong Hội nghị “Phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường Trung Quốc” vừa được tổ chức tại Bắc Giang với sự tham gia của Văn phòng SPS Việt Nam, Sở NN-PTNT, Sở Công thương Bắc Giang và một số đơn vị chức năng các địa phương lân cận cũng như các doanh nghiệp cùng bà con nông dân.

Thực thi Lệnh 248, 249: Doanh nghiệp phải có hệ thống giám sát hoàn thiện

Theo Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam Lê Thanh Hòa, nếu không có quy trình giám sát hoàn thiện, doanh nghiệp có thể mất mã số xuất khẩu Trung Quốc bất kỳ lúc nào.
Trang 1 trong 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 4/2023

Từ ngày 21/3 - 20/4/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 94 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 66 dự thảo và 28 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).