Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1 - 15/07/2018 

Từ ngày 01 - 15/07/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 16/61 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/262 dự thảo về việc điều chỉnh mức dư lượng tối đa hóa chất Linuron trong các sản phẩm nông sản. Trong dự thảo này mức dư lượng quy định trong hầu hết trên các sảm phẩm được điều chỉnh ở mức thấp hơn từ 0.01-0.05 mg/kg;

Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/261 về việc tăng tần xuất kiểm soát chính thức đối với một số mặt hàng  nông sản nhập khẩu. Trong đó quả mướp tây của xuất khẩu của Việt Nam nằm trong danh sách bị ảnh hưởng trực tiếp.

Văn phòng SPS Việt Nam gửi kèm danh sách các dự thảo (Xem phụ lục I đính kèm). Đề nghị Quý Cơ quan xem xét góp ý và thông báo cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan biết những dự thảo quy định nêu trên để có phản ứng kịp thời.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


7AA37B8BBE9B418FABF7D04CE85A390B.doc

Tin khác