Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 31/07/2018 

Từ ngày 16 - 31/07/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 43/94 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/263,264 dự thảo về việc điều chỉnh mức dư lượng tối đa hóa chất iprodione, buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron,  ioxynil,  molinate,  picoxystrobin  và  tepraloxydim trong các sản phẩm nông sản. Trong các dự thảo này mức dư lượng quy định trong hầu hết trên các sảm phẩm được điều chỉnh ở mức thấp từ 0.01-0.05 mg/kg;

Các thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/581 - 591 về việc dự thảo điều chỉnh mức dư lượng tối đa hóa chất trong các sản phẩm nông nghiệp. Bao gồm các lại hóa chất sau: Dimethenamid, Fluxapyroxad, Gibberellin, Heptachlor, Fluvalinate, Teflubenzuron, Pesticide - 2,4-D, Chlorfluazuron, Chlormequat, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Spinosad;

Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/606 về việc dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn và đặc điển kỹ thuật của thực phẩm. Bao gồm qui định mức MRLs của 54 loại thuốc trừ sâu và 11 lại thuốc thú y.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


6C0FBB1D8B124E4D9A83936B0000230C.doc

Tin khác